Voertuig dat als drijf- en zweeftoestel dienst doet.

Winged water-borne vehicle - has air screw propulsion and rudders adjustable to hover above water or flat terrain at greater speed

  • Inventors:
  • Assignees: Gielens Jan
  • Publication Date: March 15, 1985
  • Publication Number: BE-901164-A

Abstract

De uitvinding betreft een voertuig dat als drijf- en zweeftoestel dienst doet, met een centraal gedeelte 5 dat als drijvend onderdeel fungeert en in twee vleugels 1 en 2 overgaat die een nagenoeg driehoekige vorm vertonen met twee afgeronde zijden, terwijl de nar achter gerichte randen van hogerbedoelde vleugels van vleugelroeren 13 en 14 zijn voorzien; het voertuig is verder uitgerust met minstens één aandrijfmiddel dat achteraan op een arm 18 is bevestigd, welke arm op de bodem van het centraal gedeelte van het voertuig is bevestigd in één punt waar metacentrum en zwaartepunt van het voertuig, bij stijging van de snelheid hiervan, naar een gemeenschappelijk punt, 'natuurlijk middelpunt' genoemd, streven.
The vehicle is movable on the water surface as a boat and can hover at greater speed above water and flat terrain. It comprises a central hull (5) which can float and has two lateral wings (3,4) of triangular shape with curved outer edges (1,2). The rear ends of the wings carry rudder blades (13,14) on horizontal pivot axes. - At least one propulsion unit, e.g. a propeller drive (17) near the stern is arranged on an upwardly inclined arm (18) which is secured at the bottom of the hull at a point towards which the metacentre and gravity centre tend as speed increases. The propeller axis or axes may be continuously adjustable between a vertical and a horizontal position.

Claims

Description

Topics

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle